Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2012

4688 110a
Reposted fromappreciation appreciation viamalaMii malaMii

April 23 2012

Reposted fromnameherhope nameherhope viaawakening awakening

April 19 2012

6657 c704

April 06 2012

9129 ed8c
– A ty jak się masz? – spytał Puchatek.
– Nie bardzo się mam – odpowiedział Kłapouchy. – Już nie pamiętam czasów, żebym jakoś się miał.

April 03 2012

March 01 2012

6563 f2c7
Reposted fromdragonaut dragonaut viaunconscious unconscious

February 23 2012

8595 16b9
Reposted fromkrzysk krzysk viapoppy poppy

February 04 2012

9158 e69b
Reposted fromkrzysk krzysk viamizuka mizuka

January 29 2012

Reposted fromiksinska iksinska viasowaaa sowaaa

January 19 2012

Reposted fromnameherhope nameherhope viamizuka mizuka

January 12 2012

8471 2e94

January 08 2012

Jeżeli niezręcznie Ci odwiedzić przyjaciół bez specjalnego powodu, powiedz im, ze przychodzisz życzyć im Bardzo Szczęśliwego Czwartku.
— Puchatek
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viafragles fragles

January 07 2012

0187 a8ed
Reposted fromgocha06 gocha06 viawiedzmik wiedzmik
0743 e2b0
Reposted fromrastakefir rastakefir viawiedzmik wiedzmik
9247 36e7 500
Reposted fromanks anks viawiedzmik wiedzmik
hunnylove
Reposted fromreplugged replugged viawiedzmik wiedzmik
Reposted frommajesty majesty viawiedzmik wiedzmik
5141 9ca3
Reposted frombananas bananas viawiedzmik wiedzmik
8212 4a51
3595 f9f0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl